top

[1] [lamwebsite] [slider-top-big] [Tin]
You are here: Home / , Sửa lỗi khi up rom "The BlackBerry Desktop Software does not have BlackBerry Device Software for the device that you have connected to the computer"

Sửa lỗi khi up rom "The BlackBerry Desktop Software does not have BlackBerry Device Software for the device that you have connected to the computer"

| 3 Comments
Up rom Blackberry bị lỗi The BlackBerry Desktop Software does not have BlackBerry Device Software for the device that you have connected to the computer
Mình gặp phải lỗi này khi up rom cho blackberry 9700 từ OS 5 lên OS6, sau khi tìm hiểu trên mạng thì đã khắc phục được lỗi này, cũng đơn giản, bạn nào bị lỗi này giống mình tham khảo.

Bước 1: Kiểm tra lại bản ROM đã cài đúng chưa, bước này đơn giản, thường thì đối với những bạn đã vọc tới up rom rồi thì không bị mắc ở đây, nhưng cứ kiểm tra lại cho chắc ăn.

Bước 2: Do file loader bị lỗi hoặc bản loader của bản rom bị lỗi, khắc phục bằng cách:
- Mở thư mục: C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\AppLoader
Nếu là win64 thì vào C:\Program Files (x86)\Common Files\Research In Motion\AppLoader
- Xóa thư mục AppLoader, nếu không xóa được thì nhớ tắt BBM.
- Cài đặt lại bản rom

Cuối cùng up rom như bình thường là ok.


Đây là bài viết gốc mình tham khảo:

Perform the appropriate steps for resolution.
Step 1 - BlackBerry Device Software is not installed on the computer.
Note: Some wireless service providers do not bundle the BlackBerry Desktop Software and the BlackBerry Device Software in the same installation file.
Complete the following steps:
 1. Disconnect the BlackBerry smartphone from the computer.
 2. Go to the wireless service provider web site and download the latest version of BlackBerry Device Software for the BlackBerry smartphone.
 3. Install the BlackBerry Device Software on the computer.
 4. Connect the BlackBerry smartphone to the computer.
 5. Run the application loader tool in the BlackBerry Desktop Manager. For instructions, see KB04537.
  The Device Application Selection screen lists the BlackBerry Device Software that is installed on the BlackBerry smartphone and the software available for installation.

Step 2 - Incorrect Device Software is installed for your BlackBerry smartphone model
BlackBerry Device Software is installed on the computer, but does not match the BlackBerry smartphone model that is connected to the computer. For example, the error message appears if BlackBerry Device Software for the BlackBerry® 7290 smartphone is installed on the computer, but the computer is connected to a smartphone from the BlackBerry® 8700 Series.
Note: This situation typically occurs if the BlackBerry smartphone is updated and connected to the computer before the necessary BlackBerry Device Software is installed on the computer.
Download and install the BlackBerry Device Software for the specific BlackBerry smartphone model. For instructions, see KB04537.
To determine the BlackBerry smartphone model, on the Home screen, click Options > About.

Step 3 - The BlackBerry Device Software was not downloaded from the appropriate wireless service provider web site.
Note: BlackBerry Device Software is specific to the wireless service provider.
Complete the following steps:
 1. Go to the wireless service provider web site, and download the BlackBerry Device Software for the BlackBerry smartphone model.
 2. Close the BlackBerry Desktop Manager.
 3. Install the BlackBerry Device Software. For instructions, see KB04537.
 4. Connect the BlackBerry smartphone to the BlackBerry Desktop Manager, and run the application loader tool.
For instructions on how to identify the BlackBerry Device Software that is installed on the computer (if any), see the Additional Information section.

Step 4 - The BlackBerry Device Software installation or application loader tool files are corrupted.
Complete the following steps:
 1. Remove the BlackBerry Device Software using Add/Remove Programs.
 2. Using Windows Explorer, navigate to C:\Program Files\Common Files\Research In Motion.
 3. Delete the Application Loader folder.
 4. Install the BlackBerry Device Software again.


  Note: The BlackBerry Device Software is dependent on the BlackBerry smartphone model as well the wireless service provider that the BlackBerry smartphone was originally purchased from.

  lastest post

  [1] [lamwebsite] [recent] [Bài mới]