top

[1] [lamwebsite] [slider-top-big] [Tin]
You are here: Home / 1

1

| No comment
{ "comments": { "data": [ { "created_time": "2015-12-30T05:45:15+0000", "from": { "name": "Hằng Bùi", "id": "303526026461246" }, "message": "Mình thấy hai bạn này có nét giống nhau sao ý :D", "id": "841109442664430_841110292664345" }, { "created_time": "2015-12-30T06:09:27+0000", "from": { "name": "Thanhhai Tran", "id": "471888112942435" }, "message": "", "id": "841109442664430_841115455997162" }, { "created_time": "2015-12-30T06:09:30+0000", "from": { "name": "Thanhhai Tran", "id": "471888112942435" }, "message": "Vãi mới iu..!", "id": "841109442664430_841115475997160" }, { "created_time": "2015-12-30T08:23:06+0000", "from": { "name": "Mèo Đi Mưa", "id": "235913513275319" }, "message": "dạo này update tình báo nhiều ghê gứm", "id": "841109442664430_841146179327423" }, { "created_time": "2015-12-30T08:31:31+0000", "from": { "name": "Nguyen Jenny", "id": "752417751444801" }, "message": "Cuoi cung la dua nao an hiep dua nao??cuoi nhanh di luc do ve danh nhau cho de.hehe", "id": "841109442664430_841149655993742" } ], "paging": { "cursors": { "before": "WTI5dGJXVnVkRjlqZAFhKemIzSTZAPRFF4TVRFd01qa3lOalkwTXpRMU9qRTBOVEUwTlRRek1UVT0ZD", "after": "WTI5dGJXVnVkRjlqZAFhKemIzSTZAPRFF4TVRRNU5qVTFPVGt6TnpReU9qRTBOVEUwTmpReU9URT0ZD" } } }, "id": "841109442664430" }

lastest post

[1] [lamwebsite] [recent] [Bài mới]